Måttguide

För bästa passform är det viktigt att ge oss så exakta mått som möjligt.

Börja med att mäta rattens ytterdiameter. Eftersom alla rattar inte är helt runda, rekommenderar vi att diametern mäts på några olika ställen på ratten.

Sedan mäts rörets diameter med hjälp av ett skjutmått. Även här är det viktigt att mäta både bredd och höjd eftersom vissa rör är något ovala.

Önskas skinn en bit in på ekrarna, mäter man även här med ett skjutmått. Många rattar har koniska ekrar. Då tas två mått, ett närmast rattringen och ett 10 - 15 cm in på ekern. Ange avståndet mellan mätpunkterna (= längden på skinnet).

OBS! Ange alltid antalet ekrar, oavsett ekerskinn önskas eller ej.